TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện  xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30’, ngày 30/5/2018.

Địa điểm:  Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Hai Bà Trưng.

                  Số 8 Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm. (Quý vị có thể tham khảo chi tiết các tài liệu Đại hội tại Website http://www.ctin.vn/quan-he-co-dong/33

            Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                     Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm  2018

                                                               TM.Hội đồng quản trị

                                                                Chủ tịch

Đại hội đồng cổ đông năm 2018