CTIN tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

CTIN tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Sáng ngày 28/4/2016, tại trụ sở chính Hà Nội, Công ty Cổ phần Viễn thông -Tin học Bưu điện đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cho các cổ đông của Công ty.

Kết thúc năm tài chính 2015, CTIN đạt tổng doanh thu là 1.966,24 tỷ đồng, bằng 131,08% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 60,60 tỷ đồng, bằng 110,18% kế hoạch; tỉ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông 15%.

Năm 2015 CTIN đã hoàn thành tốt kế hoạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, chăm lo tốt đời sống người lao động và tích cực trong các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

    Năm 2015 CTIN đã hoàn thành tốt kế hoạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, chăm lo tốt đời sống người lao động và tích cực trong các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

    Tại Đại hội, các Cổ đông đã thảo luận, phân tích các báo cáo do HĐQT, BKS trình bày và thống nhất với các bản bản báo cáo. Các cổ đông bày tỏ sự hài lòng về bộ máy điều hành và tập thể người lao động CTIN trong năm qua đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành kế hoạch.

    Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã đưa ra định hướng chiến lược trong toàn công ty; các giải pháp, định hướng đối tác-công nghệ và tập trung nâng cao nội lực của CTIN, tái cấu trúc Công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa đi kèm các chính sách kích thích khả năng cống hiến, khả năng sáng tạo của nhân viên trên toàn công ty, …

    Với niềm tin vào sức mạnh sáng tạo, tinh thần năng động vượt khó trong mọi hoàn cảnh và sự tư vấn quí giá của các cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty  tin rằng CTIN sẽ tiếp tục hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.

    Đại hội cổ đông đã thông qua nghị quyết và kết thúc 11h30’ ngày 28/4/2016.