Đại hội Đảng bộ CT-IN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ CT-IN lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 3 tháng 7 năm 2015 Đảng bộ công ty Cổ phần Viễn thông-Tin học Bưu điện đã tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIII – nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt BCH Đảng bộ, đ/c Tô Hoài Văn đã trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Đánh giá những mục tiêu Đảng bộ đã thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới 2015-2020.

 

Đ/c Nguyễn Trí Dũng - UVBCH Đảng bộ VNPT, Bí thư Đảng ủy CT-IN phát biểu chỉ đạo

Đ/c Tô Hoài Văn- UVBCH Đảng bộ công ty trình bày báo cáo chính trị

Đ/c Phạm Văn Hạnh – Chủ nhiệm UBKT trình bày báo cáo của UBKT

Tại Đại hội, các đ/c Đảng viên  đã đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị và dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2015-2020, Đảng bộ Công ty CT-IN đặt ra mục tiêu tổng quát thực hiện tốt chức năng của Đảng bộ Công ty cổ phần, là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên,  người lao động và tuyên truyền, giám sát việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong Công ty, đảm bảo ổn định công việc, phát triển SXKD và chăm lo quyền lợi mọi mặt cho người lao động, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ và quan tâm chỉ đạo tới các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Phụ nữ trong Công ty. Cụ thể:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Tốc độ tăng doanh thu bình quân tăng 25%, tốc độ tăng tổng nguồn vốn, tổng tài sản 12,5%, chỉ tiêu nộp ngân sách tăng 15,6%, chỉ tiêu lợi nhuận không bị giảm, giải quyết việc làm cho 100% CBCNV, thu nhập bình quân tăng 12% và chăm lo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị;

Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt 87,5%; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ.Đảng bộ Công ty phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020 kết nạp trên 20 đảng viên mới, chú trọng phát triển Đảng cho đối tượng là cán bộ chủ chốt, đoàn viên thanh niên ưu tú, cán bộ kỹ thuật trẻ, cán bộ nữ. 

 Đ/c Nguyễn Văn Nhân – UV BTV, chủ nhiệm UBKT Đảng bộ VNPT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trí Dũng được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tập đoàn VNPT lần thứ XXIII.