Hoạt động của Cụm Công đoàn số 13, Công đoàn Bưu Điện Việt Nam

Hoạt động của Cụm Công đoàn số 13, Công đoàn Bưu Điện Việt Nam

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 và toàn khóa, Cụm Công đoàn số 13 Công đoàn BĐVN đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất và sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2012.

Hội nghị diễn ra từ ngày 25 đến 26 tháng 10 năm 2013 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao bên lề Hội nghị để tăng cường sự đoàn kết, giao lưu giữa 9 đơn vị Công đoàn trong Cụm.

Hội nghị đã nêu bật Các hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC trong 9 tháng đầu năm cũng như chương trình công tác 3 tháng cuối năm của Cụm và sơ kết khen thưởng Nữ CBCNV tiêu biểu trong phong tào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2012.

Đoàn đại biểu Công đoàn CT-IN đã tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội nghị và giao lưu, trao đổi được nhiều kinh nghiệm về hoạt động Công đoàn với các đơn vị trong Cụm.  

Đặc biệt Hội nghị rất ấn tượng với bài tham luận của đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Ủy viên BCH Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty về “Đẩy mạnh phong trào CNVC trong giai đoan kinh tế khó khăn hiện nay và Công tác Công đoàn ở các Công ty cổ phần”. Sau Hội nghị nhiều Công đoàn đơn vị bạn đã đến gặp gỡ, chúc mừng và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn với đoàn đại diện của Công đoàn Công ty.

 Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn đại diện Công đoàn Công ty tham dự Hội nghị Cụm Công đoàn.

Đ/c Nguyễn Trí Dũng tham luận tại Hội nghị

Đoàn đại biểu CT-IN tham dự Hội nghị

Đoàn đại biểu Công đoàn cụm 13-CĐBĐVN