Thông báo trả cổ tức CT-IN lần 1 năm 2014

Công ty Cổ phần Viễn thông-Tin học Bưu điện thông báo về việc trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014 như sau:

1 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức lần 1/2014: 17 giờ ngày  05/01/2015.

2 - Mức chi trả tạm ứng cổ tức lần 1/2014: Tỉ lệ chi trả  10,00% tính trên VĐL (theo DSCĐ tại ngày chốt quyền).

3 - Ngày bắt đầu trả tạm ứng cổ tức lần 1/2014:  ngày  12/01/2015.

4 - Quý cổ đông đến nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện; Số 158/2 Hồng Mai - P.Quỳnh Lôi - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Khi đến nhận cổ tức đề nghị Quý vị mang theo thông báo này và Chứng minh nhân dân.

5 - Đối với các Quý cổ đông ở xa, không đến nhận trực tiếp bằng tiền mặt có thể yêu cầu Công ty chuyển tiền qua Tài khoản ngân hàng thông qua việc gửi lại cho Công ty thông báo này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết về Tài khoản cá nhân tại ngân hàng theo mẫu và chuyển lại cho Công ty bản chính hoặc thông qua fax (04.36273993 hoặc 04.38630227) theo đúng tên người đã ghi trên thông báo (người sở hữu cổ phần tại Công ty).  

Thông tin chi tiết xem tại: http://ctin.vn/quan-he-co-dong/30

                                                                                                Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

                                                                                                                                                                                                Nguyễn Trí Dũng