Giải pháp

Viễn thông

  • Hệ thống truyền thanh không dây
  • Hệ thống phủ sóng di động trong tòa nhà cao tầng, khu thương mại, khu công nghiệp,….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *