Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


 


·       Cung cấp thiết bị mạng MAN Ethernet giai đoạn 2007-2008 cho 10 tỉnh nhóm 1 - 2009;


·       Cung cấp thiết bị mạng MAN Ethernet cho 17 tỉnh nhóm 4 - 2010


·       Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ sở hạ tầng cho VNPT - 2010


·       Cung cấp hệ thống thông tin điều hành AIS cho VNPT - 2010


·       Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị MAN-Ethernet cho 26 Viễn thông tỉnh, thành phố - 2011


·       Cung cấp máy đo quang OTDR - 2011


·       Trang bị máy đo OTDR cho các viễn thông tỉnh,thành khu vực 2 - 2011


·       Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản  AIS V 2.5


·       Cung cấp và cài đặt hệ thống phần mềm VP VNPT - 2011


·       Mạng máy tính và trung tâm dữ liệu điều hành sản xuất kinh doanh của tập đoàn VNPT - 2011


·       Đầu tư bổ sung hệ thống bảo mật cho Data center của cơ quan Tập đoàn - 2012


·       Đầu tư bổ sung hệ thống Storage cho Datacenter của cơ quan Tập đoàn - 2012


 


Công ty thông tin di động (VMS)


·       Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị viba PDH – thành PDH/SDH - 2008


·       Cho thuê hệ thống phủ sóng di động tòa nhà Inbuilding - từ 2008


·       Mua sắm, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, hòa mạng và nghiệm thu 3.660 cặp viba Pasolink - NEC cho các trạm BTS lắp mới mạng Mobifone tại các trung tâm 3, 4 và 5


·       Cho thuê hệ thống phủ sóng di động tòa nhà Inbuilding – từ 2009


·       Cung cấp hệ thống NMS cho mạng Mobifone (liên danh với Ericsson A.B) VMS           


USD 10,713,776.20 & VND 7,093,303,000      2011


 


Viễn thông Hà Nội


·       Cung cấp thiết bị MAN, pha 2 (Cisco), liên danh DTS - 2008


·       Cung cấp thiết bị MAN Ethernet cho Viễn thông Hà  nội pha 3 giai đoạn 2007-2008 - 2009


·       Cung cấp thiết bị mở rộng mạng MAN Ethernet Viễn thông Hà nội pha 4 - 2009


·       Trang bị máy đo OTDR cỡ nhỏ cho các công ty điện thoại 1,2,3


·       Cung cấp thiết bị L2 Switch phục vụ mở rộng PTTB - 2011


·       Mở rộng mạng MAN-E Viễn thông Hà Nội giai đoạn 2011 – 2012 – 2012


 


Công ty Dịch vụ Viễn thông


·       Cho thuê hệ thống phủ sóng di động tòa nhà Inbuilding - từ 2008


·       Cung cấp và lắp đặt thiết bị truyền dẫn Viba - 2008


·        Mua sắm, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, hòa mạng và nghiệm thu 2044 cặp viba Pasolink - NEC cho các trạm BTS lắp mới mạng Vinaphone - 2008


·       Mua thiết bị mở rộng và dịch vụ cài đặt dự án mở rộng hệ thống IP/MPLS Core phục vụ hệ thống softswitch và 3G, pha 2 (Cisco) - 2008


·       Cho thuê cơ sở hạ tầng phục vụ phủ sóng tại Tutraco, Hà Nội - 2011


 


Công ty Viễn thông Liên tỉnh VTN


·       Cung cấp phần mềm đối soát cước (interconnect) cùng đối tác Amdocs - 2008


·       Cung cấp thiết bị truyền dẫn quang DWDM cho khu vực Đông Bắc Việt Nam - 2010


·       Mở rộng mạng VN2 phục vụ hai triệu thuê bao mới giai đoạn 2011-2012 - 2012


 


Công ty Viễn thông Quốc tế VTI


·       Cung cấp hệ thống thông tin điều hành AIS cho Công ty Viễn Thông Quốc Tế - 2011


 


Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh


·       Trang bị máy đo OTDR cỡ nhỏ cho các công ty điện thoại 1,2,3 - 2010


·       Cung cấp thiết bị MAN (Cisco), liên danh với DTS - 2008


·       Cung cấp thiết bị MAN cho VT HCM - 2010


·       Cung cấp IPCC cho Viễn thông Hồ Chí Minh - 2010


·       Khảo sát, thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị mở rộng BRAS  VNPT Hồ Chí Minh – 2012


 


Công ty Điện toán và Truyền Số liệu (VDC)


·       Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị nguồn lưu điện UPS cho Trung tâm kỹ thuật hạ tầng thiết bị tại tầng 11,13 nhà Internet


 


Bưu điện Trung ương (CPT)


·       Xây dựng mạng truyền số liệu cho các Cơ quan Đảng, Nhà nước pha 1 - 2007


·       Xây dựng mạng truyền số liệu cho các Cơ quan Đảng, Nhà nước pha 2 - 2008


·       Cung cấp thiết bị đầu cuối cho mạng truyền số liệu CPT - 2010


·       Cung cấp và lắp đặt thiết bị mạng giai đoạn II, máy chủ và phần mềm cung cấp dịch vụ - 2011


·      Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị cho phòng họp của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - 2011


·       Tư vấn và triển khai cấu hình Load Balancing cho CPT – 2011


 


VNPT các tỉnh thành


·       Cung cấp phần mềm 119 tự động và quản lý mạng ngoại vi - 2008


·       Cung cấp phần mềm chăm sóc khách hàng và tính cước (CRM) cho VNPT Vĩnh Phúc - 2009


·       Cung cấp phần mềm đặt hàng cho VNPT Vĩnh Phúc - 2009


·       Cung cấp hệ thống tích hợp số liệu cho VNPT Vĩnh Phúc - 2009


·       Cung cấp hệ thống quản lý văn bản cho VNPT Vũng Tàu - 2009


·       Cung cấp phần mềm quản lý văn bản cho VNPT Bình Thuận - 2009


·       Cung cấp phần mềm quản lý văn bản cho VNPT Vĩnh Phúc - 2009


·       Cung cấp BCCS cho các viễn thông tỉnh - VNPT Bình Dương - 2010


·       Cung cấp hệ thống tích hợp số liệu VNPT Bình Dương - 2010


·       Cung cấp phần mềm quản lý lỗi (OMC) VNPT Lâm Đồng - 2010


·       Cung cấp thiết bị Tin học cho Viễn thông Hưng Yên - 2011


 


 Tổng công ty Bưu chính viễn thông việt nam


·       Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản  AIS V 2.5 - 2008


·       Hệ thống truy cập mail - 2010


·       Cung cấp Hệ thống truy cập mail cho VNPost - 2010


·       Cung cấp Hệ thống phần mềm đăng ký mail cho VNPost - 2010


·       Nâng cấp hệ thống quản lý mã địa chỉ Bưu Chính MBC 2006 - 2011


·       Xây dựng hệ thống từ điển tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu cho VNPost - 2011


·       Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng tập trung của Tổng công ty - giai đoạn I - 2012


·       Xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin thống nhất cho các dịch vụ bưu chính chuyển phát – 2012


 


Khách hàng doanh nghiệp


·       Cho thuê hệ thống thiết bị mạng Cisco và máy chủ IBM và các phần mềm, thiết bị phụ trợ cho Air Mekong - 2010


·       Xây dựng giải pháp và triển khai hệ thống mạng LAN/WAN giai đoạn 1 tại Ngân hàng MHB - 2011


·       Cung cấp phần mềm chống virus McAfee và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật kèm theo cho máy chủ và máy trạm phục vụ sản xuất kinh doanh cho Air Mekong - 2011


 


Khách hàng là nhà cung cấp thiết bị như Huawei, NSN, Ericsson, ZTE


·       EVNT 3G cho Huawei - 2010


·       Dịch vụ khảo sát - Hợp đồng khung về Viba và mạng không dây cho Huawei - 2011


·       Cung cấp và lắp đặt cầu cáp- Hợp đồng khung về Viba và mạng không dây cho Huawei - 2011


·       Dịch vụ lắp đặt phần cứng- Hợp đồng khung về Viba và mạng không dây cho Huawei - 2011


·       Dự án truyền dẫn pha 2 EVNT3G (ONS) cho Huawei - 2011


·       Dịch vụ Driving Test –Hợp đồng khung về Viba và mạng không dây cho Huawei - 2011


·       Dự án truyền dẫn pha 2 EVNT3G (báo cáo TSSR) cho Huawei - 2011


·       Lắp đặt phần cứng cho thiết bị báo động cho Huawei - 2011