Mọi thành viên đều có chung niềm tự hào
   - Tự hào được là người của CTIN - Ngôi nhà chung của mọi thành viên.
   - Là nơi hội tụ của các nhân tài trong lĩnh vực phù hợp với định hướng, kế họach, chiến lược ngành nghề  Công ty cung cấp.
   - Là nơi tạo dựng phong cách chuyên nghiệp.
   - Là nơi tạo ra môi trường thân thiện, năng động, kỷ luật, hiệu quả và trách nhiệm.
   - Là nơi có hoạt động phong trào đoàn thể làm xoa dịu áp lực công việc.

Mọi thành viên đều có chung quan niệm về lòng tự trọng, thương hiệu cá nhân
   - Giữ uy tín cho Công ty là giữ uy tín cho bản thân mình.
   - Thái độ quan trọng nhất của người lao động là thái độ đối với công việc.
   - Đạo đức cao nhất của người lao động là kết quả hoàn thành công việc.

Mọi thành viên đều có chung ý thức về sự hợp tác
   - Trong thành công của mỗi người đều có sự đóng góp của mọi người.
   - Thành công của tập thể là thành công của mỗi cá nhân.