CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) luôn xác định:
  Chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh là yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty.
  
Với tôn chỉ "Biến cái không ngày hôm qua thành cái có ngày hôm nay và sự hoàn thiện của ngày mai", chúng tôi - Tập thể CTIN cam kết:
Luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng.
Với uy tín, kinh nghiệm, CTIN phấn đấu lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu, cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.
Liên tục đổi mới, kết hợp với các nhà khai thác bưu chính, viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng và các công ty sản xuất đầu cuối nhằm tạo ra các gói sản phẩm đi kèm dịch vụ hữu ích, linh hoạt và thân thiện nhất cho khách hàng.
Không ngừng đào tạo, nâng cấp trình độ cán bộ nhằm tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao và đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- Duy trì, phát triển và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
   CTIN phấn đấu thực hiện đầy đủ các cam kết trên bằng tất cả uy tín, nhiệt tình của toàn bộ cán bộ nhân viên trong Công ty.
 

                                                                                  Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2012
                                                                                       Tổng giám đốc Công ty CTIN

                                                                                            

                                                                                                Nguyễn Trí Dũng