Tên công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện
Tên giao dịch Quốc tế : Joint Stock Company for Telecoms and Informatics
Tên viết tắt                  : CTIN
Ngày thành lập            : 20/11/2001 (tiền thân là Xí nghiệp Khoa học Sản xuất thiết bị thông tin I, thuộc Tổng cục Bưu điện, được thành lập năm 1972, Cổ phần hóa năm 2001).

Vốn điều lệ : 321.850.000.000 VNĐ
Ngành nghề kinh doanh:
•    Sửa chữa thiết bị liên lạc;
•    Sửa chữa  máy vi tính và thiết bị ngoại vi;
•    Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
•    Kinh doanh bất động sản;
•    Dịch vụ kỹ thuật đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng mạng viễn thông;
•    Đại lý kinh doanh dịch vụ ứng dụng trên mạng internet và viễn thông;
•    Cho thuê hạ tầng cơ sở mạng viễn thông;
•    Dịch vụ kỹ thuật đo kiểm chất lượng mạng viễn thông;
•    Dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông và tin học;
•    Thiết kế, lắp đặt thiết bị bảo vệ (Không bao gồm thiết kế công trình);
•    Cung cấp các dịch vụ;
•    Sản xuất và kinh doanh thiết bị bảo vệ;
•    Ứng dụng công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông;
•    Đầu tư sản xuất thiết bị viễn thông, internet;
•    Cung cấp các dịch vụ: Nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
•    Đầu tư sản xuất máy tính, sản phầm phần mềm;
•    Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực viễn thông và tin học;
•    Kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông và tin học bao gồm cả sản xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị và hệ thống đồng bộ trong lĩnh vực viễn thông và tin học;
•    Sản xuất trong lĩnh vực viễn thông và tin học;
•    Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông và tin học;
•    Xây lắp công trình viễn thông;
•    Thiết kế công trình thông tin, bưu chính viễn thông;