Phần mềm cho doanh nghiệp

AIS là một hệ thống được xây dựng trên nền hệ thống Lotus Domino của hãng phần mềm IBM. Là một hệ thống làm việc theo nhóm nổi tiếng, Lotus Domino đã trở thành nền tảng cho nhiều phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp trên thế giới trong việc tạo lập các quy trình và thực hiện các quy trình đó. Kế thừa các ưu điểm đó, hệ thống AIS cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng triển khai ứng dụng trên Internet, truy cập thông tin từ xa, dịch vụ Email, dịch vụ lập lịch làm việc...

Phần mềm Viễn Thông

Sản phẩm BSS của Công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện được xây dựng dựa trên các Framework mà Diễn đàn Quản lý Viễn thông - Telecoms Management Forum (TMF - www.tmforum.org - là một tổ chức gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trên thế giới; các nhà cung cấp các giải pháp phần mềm Hỗ trợ Vận hành và Kinh doanh (BSS/OSS) cho các doanh nghiệp viễn thông và các doạnh nhà tích hợp hệ thống) như: eTOM, SID, TAM … quy định. Sản phẩm mang lại một giải pháp tổng thể đáp ứng toàn bộ các yêu cầu hiện tại và tương lai của các doanh nghiệp viễn thông.

Phần mềm Bưu chính

Dịch vụ Bưu chính chuyển phát là dịch vụ truyền thống không thể thiếu đối với bất kỳ quốc gia nào. Các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ chuyển phát phải đối mặt với nhiều vấn đề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng như thời gian chuyển phát nhanh, chính xác, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, cho phép kiểm soát theo dõi hành trình của bưu phẩm,…

Hệ thống quản lý bưu phẩm ghi số nhằm tin học hóa toàn bộ quá trình phát hành, khai thác và định vị bưu phẩm áp dụng cho các đơn vị trong dây chuyền khai thác bưu phẩm ghi số.