Có thể nói thông tin là tài sản của doanh nghiệp. Các văn bản giấy tờ không chỉ mang ý nghĩa hành chính, thông tin nhất thời mà nếu có những phương thức lưu trữ, khai thác và kết nối các thông tin với nhau sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Hệ thống được xây dựng với nhiều đối tượng người dùng, việc thân thiện với người dùng được thể hiện qua mô hình quản lý người dùng thân thiện ACS trong các sản phẩm của Microsoft. Mô hình hệ thống quản lý tài nguyên tổng quát hỗ trợ người quản lý, khai thác thiết lập mô hình, quy trình và đối tượng quản lý một cách mềm dẻo, dễ dàng cập nhật thay đổi đáp ứng được các đòi hỏi trong quá trình khai thác sử dụng thực tế. Hệ thống ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thiết kế xây dựng phần mềm: .Net Remoting, Account Control Service, Windows Presentation Foundation…

Sản phẩm Cổng thông tin điện tử của công ty Cổ phần viễn thông tin học bưu điện  tuân theo chuẩn WSRP phiên bản 2.0 “Dịch vụ web cho các cổng truy nhập từ xa”.  WSRP 2.0 là một chuẩn theo phương thức plug- and-play, WRSP cho phép các đơn vị phát triển dịch vụ thu thập thông tin qua portal từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau và phát hành những nội dung đó tới người sử dụng qua các ứng dụng cổng dễ truy cập.

Ngày nay, với sự phát triển vũ bão của Công nghệ thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cũng đang tự trang bị cho mình những hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp. Số lượng các hệ thống Công nghệ thông tin này ngày càng nhiều và hầu hết được xây dựng trên nhu cầu thực tế nảy sinh từ doanh nghiệp