Cổng thông tin điện tử

Sản phẩm Cổng thông tin điện tử của công ty Cổ phần viễn thông tin học bưu điện  tuân theo chuẩn WSRP phiên bản 2.0 “Dịch vụ web cho các cổng truy nhập từ xa”.  WSRP 2.0 là một chuẩn theo phương thức plug- and-play, WRSP cho phép các đơn vị phát triển dịch vụ thu thập thông tin qua portal từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau và phát hành những nội dung đó tới người sử dụng qua các ứng dụng cổng dễ truy cập.

Ngoài các tính năng chung mà giải pháp Portal nào cũng cung cấp như môi trường cộng tác, quản lý nội dung, tài liệu… các portlets đều tuân thủ chuẩn WSPR, thì Portal CTIN còn cung cấp khả năng xây dựng mô hình Portal ảo thông qua việc tích hợp với các website và các Portal khác. Đồng thời hỗ trợ xây dựng mô hình vùng làm việc cá nhân (personal workspace) với các tính năng cơ bản cho người dùng như tích hợp thư điện tử, lịch làm việc cá nhân, quản lý công việc các nhân. Hỗ trợ biên tập và đệ trình thông tin theo từng chuyên mục, nội dung thông tin trực tuyến, không yêu cầu phải cài đặt thêm các công cụ lập trình để xuất bản và quản lý tin tức. Hỗ trợ xây dựng các quy trình xử lý văn bản (Workflow) cho từng nhóm tài liệu khác nhau. Từng bước có thể chỉnh sửa thông tin, nhận xét trực tiếp vào tài liệu.
Sản phẩm đã triển khai thành công tại VNPT Bình Dương.