Phần mềm Bưu chính

Dịch vụ Bưu chính chuyển phát là dịch vụ truyền thống không thể thiếu đối với bất kỳ quốc gia nào. Các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ chuyển phát phải đối mặt với nhiều vấn đề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng như thời gian chuyển phát nhanh, chính xác, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, cho phép kiểm soát theo dõi hành trình của bưu phẩm,…

Hệ thống quản lý bưu phẩm ghi số nhằm tin học hóa toàn bộ quá trình phát hành, khai thác và định vị bưu phẩm áp dụng cho các đơn vị trong dây chuyền khai thác bưu phẩm ghi số.