Phần mềm cho doanh nghiệp

AIS là một hệ thống được xây dựng trên nền hệ thống Lotus Domino của hãng phần mềm IBM. Là một hệ thống làm việc theo nhóm nổi tiếng, Lotus Domino đã trở thành nền tảng cho nhiều phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp trên thế giới trong việc tạo lập các quy trình và thực hiện các quy trình đó. Kế thừa các ưu điểm đó, hệ thống AIS cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng triển khai ứng dụng trên Internet, truy cập thông tin từ xa, dịch vụ Email, dịch vụ lập lịch làm việc...