CTIN tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

CTIN tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tổ chức tại 158/2 Hồng Mai – Phường Quỳnh Lôi – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội.

Đại hội đã được tiến hành với sự tham dự của 190 cổ đông sở hữu, đại diện cho 13.380.586 cổ phần chiếm 85,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (15.700.000 cổ phần).

     Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Năm 2016: Tổng Doanh thu 1.736,80 tỷ đồng, đạt 115,79% KH; Lợi nhuận sau thuế 79,514 tỷ đồng, đạt 165,65% KH; tỉ lệ chi trả cổ tức là 20% VĐL.

Kế hoạch năm 2017: Doanh thu tối thiểu 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 114,50 tỷ đồng; tỉ lệ chi trả cổ tức từ 8% – 10% VĐL (theo vốn điều lệ mới).

    Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua những vấn đề rất quan trọng khác:Thông qua chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 157 tỷ đồng lên 321,85 tỷ đồng; Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Thông qua chủ trương và kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty lên niêm yết trên thị trường chứng khoán, …

    Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

  1. Ông Nguyễn Trí Dũng
  2. Ông Hà Thanh Hải
  3. Ông Phạm Văn Hạnh
  4. Ông Hoàng Anh Lộc
  5. Ông Nguyễn Ngọc Sơn
  6. Ông Nguyễn Thế Thịnh
  7. Ông Tô Hoài Văn

Thành viên Ban kiểm soát:

  1. Bà Lê Thị Hà Bình
  2. Bà Lâm Nhị Hà
  3. Ông Nguyễn Thành Hiếu

    Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công ty CTIN đã có sự thay đổi cơ bản trên cả hai mặt chất và lượng, giữ vững và khẳng định được vị thế là một trong những Công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Viễn thông và CNTT; Trở thành đối tác tin cậy của các hãng Viễn thông & CNTT lớn trên thế giới (Ericsson, Huawei, Cissco,..)

Với niềm tin vào sức mạnh sáng tạo, tinh thần năng động vượt khó trong mọi hoàn cảnh và sự tư vấn quí giá của các cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty  tin rằng CTIN sẽ tiếp tục hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2021.

Một số hình ảnh tại Đại Hội:

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ phát biểu tại Đại hội

Ông Tô Hoài Văn- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm P.TGĐ báo cáo tại Đại hội

Ông Phạm Văn Hạnh-Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung

Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021