Quản trị dịch vụ(Managed Services)

DV quản trị managed services

Mô tả dịch vụ
  - Lập kế hoạch, thiết kế mạng, tối ưu hóa mạng và phát triển mạng.
  -  Xây  dựng  mạng  lưới,  tích  hợp mạng, phát triển dịch vụ và các hệ thống hỗ trợ như hệ thống CRM, OS, CCBS,... 
  - Thực hiện các công việc hàng ngày để đảm bảo hoạt động của mạng như vận hành bảo dưỡng mạng và các hệ  thống hỗ  trợ,  các  dịch  vụ  ngoài  thực  địa,  các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như nhận đặt dịch vụ, trả lời khách hàng,... 
  - Cung cấp, bổ sung những năng lực mạng  cần  thiết  cho  nhà  khai  thác  khi cần

Các mức độ của Managed services :

- Mức  độ  thấp  nhất  của Managed services  là  mức  Giao  nhiệm  vụ  (Out-tasking):  một  phần  công  việc  quản  lý mạng được giao cho nhà cung cấp dịch vụ Managed serviecs thực hiện. Mức này sẽ giảm được một phần chi phí khai thác và nhân lực cho nhà khai thác Viễn thông. 
- Mức độ thứ hai cao hơn là mức độ giao cho nhà cung cấp Managed services thực hiện toàn bộ việc vận hành kỹ thuật, tối  ưu  hóa mạng,  thiết  kế  và  xây  dựng mạng. Điều  này  sẽ  dẫn  tới  việc  chuyển giao một  số  nhân  lực  từ  nhà  khai  thác sang nhà cung cấp dịch vụ vận hành bảo dưỡng mạng.  Việc  thuê  đơn  vị  chuyên nghiệp  thực hiện  toàn bộ việc vận hành kỹ thuật mạng sẽ giảm được đáng kể nhân lực chi phí OPEX cho nhà khai thác.

-  Mức  độ  cao  hơn  của  Managed services  là ngoài  việc  chịu  trách nhiệm hoàn  toàn về vấn đề kỹ  thuật khai  thác vận  hành  và  phát  triển  mạng,  đơn  vị cung cấp dịch vụ Managed services còn thực hiện cả phần thuê vị trí, nhà trạm, ăng ten phát sóng và toàn bộ phần truyền dẫn (viễn thông) hoặc thuê thiết bị (tích hợp hệ thống) . Nhà cung cấp Managed services sẽ phải  đảm  bảo  chỉ  số  chất  lượng mạng. Với mô hình này, nhà khai thác sẽ không chỉ  tiết  kiệm  được  chi  phí  nhân  công mà cả những chi phí khác liên quan đến mạng lưới, chi phí đầu tư mạng.  
 -  Mức  độ  cao  nhất  của  Managed services  là  việc  nhà  cung  cấp Managed services chịu trách nhiệm cả việc tối ưu hóa mạng. Điều này có nghĩa  là đơn vị chịu  trách  nhiệm  Managed  service  sẽ thay mặt nhà khai thác Viễn thông tối ưu hóa dung lượng và vùng phủ của dịch vụ thông qua việc chỉ cung cấp dung lượng mạng khi nào cần thiết và ở những vị trí cần  thiết. Việc phát  triển mạng  sẽ  theo sát với nhu cầu và tránh được việc phát triển mạng nhiều hơn hoặc thấp hơn so với nhu cầu.

Một số dịch vụ:

1.CTIN’s Webex Service

Dịch vụ WebEx® TelePresence của CTIN là một dịch vụ truyền thông cộng tác trên giải pháp công nghệ của Cisco cho phép mọi người giao tiếp với nhau theo cá nhân hoặc theo nhóm với bất kỳ loại thiết bị nào. Webex cung cấp dịch vụ chất lượng cao về chất lượng âm thanh và video thông qua kết nối internet thông thường

WebEx® TelePresence CTIN có thể cho phép bạn kết nối với các cá nhân, nhóm người với địa chỉ danh bạ của toàn doanh nghiệp và với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng. Chất lượng âm thanh và video chất lượng cao với độ phân giải lên đến 1080p độ nét cao (fullHD ). Kết nối với một bên cá nhân hoặc tao cuộc họp thao tác đơn giản: chọn số liên lạc trong danh bạ và gọi, chia sẻ tài liệu hoặc máy tính để bàn của bạn như thể bạn đang cùng nhau trong cùng một vị trí. Cuộc thảo luận bí mật thông qua hỗ trợ mã hóa tín hiệu và truyền thông an toàn cao.

Tải tài liệu:

 2.CTIN’s web security service

Dịch vụ Web Security CTIN dựa trên giải pháp công nghệ Cisco cung cấp an ninh toàn diện web với mô hình dịch vụ điện toán đám mây. CTIN và Cisco trên thực tế tại Việt Nam đang cung cấp dịch vụ an ninh mạng thông minh, chúng tôi cung cấp dịch vụ với tầm nhìn, khả năng kiểm soát rủi ro, và bảo vệ mối đe dọa trước, trong và sau một cuộc tấn công.

Sản phẩm đám mây bảo mật web của chúng tôi cung cấp bảo mật và kiểm soát đối với các doanh nghiệp cho mục tiêu tấn công hàng đầu: website. Người dùng được bảo vệ trên mọi thiết bị và trong mọi vị trí thông qua hệ thống thông minh của Cisco trên toàn thế giới và khả năng phòng thủ tiên tiến.

Tải tài liệu:

 3.CTIN’s Meraki

Quản lý dịch vụ mạng với mô hình cloud dựa trên giải pháp Cisco Meraki là đầy đủ và hoàn hảo cho các nhóm hoặc doanh nghiệp có nhiều chi nhánh và nhiều địa điểm địa lý cách xa.

CTIN quản lý dựa trên cung cấp kiểm soát tập trung và kiểm soát phần cứng mạng có dây và không dây giảm thiểu chi phí và tính phức tạp của các bộ điều khiển không dây hoặc các hệ thống quản lý. Tích hợp toàn bộ danh mục sản phẩm Meraki, dịch vụ này cung cấp tính năng phong phú, khả năng mở rộng và trực quan cho các mạng với bất kỳ kích thước nào.

Tải tài liệu:

 4.CTIN’s Energy Management

Dịch vụ quản lý năng lượng trên cloud của CTIN dựa trên giải pháp công nghệ của Cisco cho phép khách hàng quản lý và kiểm soát tiêu thụ năng lượng.

Giảm chi phí năng lượng và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng trong trung tâm dữ liệu và văn phòng được phân phối với Energy Management® Suite - đo lường và quản lý sử dụng năng lượng của tất cả các hệ thống IP - kết nối. Bạn có thể quản lý năng lượng mà không cần cài đặt phần mềm, sử dụng  Energy Management trên Cloud, ( SaaS- ứng dụng phần mềm dạng dịch vụ).

Đạt được mức quản lý sử dụng năng lượng tối ưu chưa từng có cho mọi thiết bị và hệ thống mạng. Tận dụng lợi thế của các chuyên gia năng lượng Cisco, khả năng phục hồi cao, và quản lý rủi ro hệ thống.

Tải tài liệu: