Vì Sao Lựa Chọn Chúng Tôi?

work

CÔNG VIỆC

Bạn sẽ trưởng thành từ các dự án lớn và các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Sự nghiệp

SỰ NGHIỆP

Bạn sẽ có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng khi dám đương đầu với khó khăn & thể hiện được năng lực bản thân.

môi trường

MÔI TRƯỜNG

Bạn sẽ luôn được hỗ trợ và giúp đỡ vì tinh thần đồng đội là điểm nổi bật của Người CTIN.

Các vị trí công việc

Thành công của CTIN luôn gắn kết cùng sự phát triển của mỗi cá nhân.
Kỹ sư công nghệ

Kỹ sư công nghệ

ic16-near-me 158/2 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ic16-time > 2 năm kinh nghiệm NỘP ĐƠN
Chuyên viên kiểm soát dự án

Chuyên viên kiểm soát dự án

ic16-near-me 158/2 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ic16-time Từ 4 năm kinh nghiệm NỘP ĐƠN
Kỹ sư triển khai mạng

Kỹ sư triển khai mạng

ic16-near-me 158/2 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ic16-time Ít nhất 1 năm kinh nghiệm NỘP ĐƠN
Kỹ sư triển khai hệ thống

Kỹ sư triển khai hệ thống

ic16-near-me 158/2 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ic16-time 1 - 2 năm kinh nghiệm NỘP ĐƠN

Các hoạt động tại CTIN