Giải pháp

Bảo mật

Cùng với sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu trang bị một hệ thống mạng hiện đại đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong các Tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế cũng như các nhà cung cấp dịch vụ. Song song với sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin, vấn đề bảo mật an toàn thông tin hiện là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn của hệ thống mạng và dữ liệu thông tin.

Để bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu, Khách hàng cần một chính sách bảo mật linh hoạt cùng hệ thống bảo mật đa lớp, bao trùm tất cả các thành phần Công nghệ thông tin, từ hạ tầng mạng, thiết bị đầu cuối, các ứng dụng, dữ liệu đến các chính sách bảo mật cho người dùng. Bên cạnh đó, Khách hàng cần trang bị hệ thống quản lí giám sát cho phép phân tích nguy cơ bảo mật, rò quét các lỗ hổng hệ thống, cập nhật bản vá…
CTIN có thể cung cấp đến Khách hàng các giải pháp bảo mật phong phú và phù hợp với nhu cầu cụ thể, cho dù Khách hàng là doanh nghiệp hay nhà cung cấp dịch vụ.
–    Bảo mật hạ tầng mạng: chú trọng vào việc bảo mật cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin, chống tấn công truy cập trái phép, dò tìm điểm yếu và lỗ hổng mạng.
Các sản phẩm được sử dụng nhằm tăng cường bảo mật hạ tầng mạng là các sản phẩm mới nhất và năng lực cao của các hãng nổi tiếng như Cisco , Checkpoint,…
–    Bảo mật Web và Email: các giải pháp phòng chống tấn công và lây nhiễm thông qua truy cập Web và giao dịch email như spyware, virus, spam…
CTIN chuyên cung cấp các sản phẩm bảo mật Web và email như Cisco (Ironport web, Ironport email), Websense, Astaro…
–    Bảo mật truy nhập: bao gồm các giải pháp sử dụng VPN cho người dùng từ xa và giải pháp bảo mật cho truy nhập mạng không dây như Cisco (ASA series SSL/IPSec VPN, VPN client, Secure Access control system, NAC, Adaptive Wireless IPS, Wireless controller)…
–    Quản lí sự kiện, quản lí lỗi, báo cáo: giải pháp quản lí tập trung giám sát tình trạng an ninh mạng khách hàng, với các sản phẩm như CS-MARS, ArcSight…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *