Giải pháp

Hạ tầng mạng truyền tải

  1. Giải pháp truyền dẫn

Mạng truyền dẫn cung cấp các đường kết nối để chuyển tải lưu lượng giữa các node mạng. Có 2 loại: Truyền dẫn hữu tuyến và truyền dẫn vô tuyến. Truyền dẫn hữu tuyến sử dụng môi trường truyền dẫn thông qua cáp đồng trục, cáp quang, truyền dẫn vô tuyến sử dụng môi trường truyền dẫn vô tuyến với thiết bị đầu cuối là viba SDH/PDH. Giải pháp truyền dẫn của chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng một phương thức tối ưu về giá thành đầu tư, tiến độ triển khai và hiệu quả sử dụng….

2. Giải pháp mạng truy nhập và thuê kênh riêng

Mạng thiết bị truy nhập và thuê kênh riêng là những điểm nút cuối cùng của mạng viễn thông, là thành phần cuối cùng của quá trình đưa dịch vụ đến người sử dụng đầu cuối. Với bề dày kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những gì tối ưu nhất thông qua các giải pháp truy nhập vô tuyến, hữu tuyến (cáp đồng, cáp quang…) nhằm đáp ứng mọi nhu cầu dịch vụ yêu cầu băng thông, đa dạng của giao thức bao gồm thoại, xDSL, ISDN, IP…

3. Giải pháp mạng Metro Ethernet

Giải pháp mạng Metro sử dụng công nghệ Ethernet cho phép cung cấp các kết nối tốc độ cao lên đến hàng Gbps thậm chí hàng chục Gbps với các dịch vụ đa dạng và linh hoạt, khả năng quản lý dễ dàng thay cho mạng Metro trước đây với rất ít loại hình dịch vụ tốc độ thấp. Công ty CTIN đã triển khai giải pháp Metro Ethernet cho Tập đoàn Bưu chính  Viễn thông Việt Nam với phạm vi trên 27 tỉnh thành phố lớn. Giải pháp này đã giúp VNPT hoàn thiện hệ thống mạng truyền dẫn cho phép cung cấp dịch vụ tốc độ cao, linh hoạt, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của hàng triệu khách hàng trong cả nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *