Giải pháp

Phần mềm & Dữ liệu

 1. Giải pháp Phần mềm

CTIN là đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm chất lượng tại Việt Nam với khả năng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả giúp gia tăng giá trị cho khách hàng và đối tác. Các sản phẩm tiêu biểu của CTIN như: Giải pháp Chính phủ điện tử, các giải pháp dành cho quản trị doanh nghiệp, giải pháp dành cho bưu chính – viễn thông, …. Nhằm phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của khối Cơ quan nhà nước và Doanh nghiệp.

Các giải pháp phần mềm cho khối CQNN:

 • Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung
 • Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

Các giải pháp phần mềm cho khối Doanh nghiệp:

 • Hệ thống Quản lý dự án – PMS
 • Hệ thống Quản lý nhân sự – HRM
 • Hệ thống Thông tin và Điều hành – AIS
 • Hệ thống Doanh thác phát hành báo chí – PHBC
 • Hệ thống Điều hành phân phối bưu kiện – BCCP

 

 1. Giải pháp Dữ liệu

Có thể khẳng định rằng, dữ liệu là tài sản quan trọng nhất của mọi tổ chức. Do vậy, việc lưu trữ, khai thác, tích hợp, quản trị và bảo vệ dữ liệu một cách đúng đắn sẽ giúp cho tổ chức gia tăng lợi thế cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý và điều hành tổ chức.

Với quá trình hợp tác lâu dài và nhiều năm kinh nghiệm về các giải pháp dữ liệu như: Oracle, IBM, SAP, …. Các giải pháp về dữ liệu CTIN đã triển khai gồm có: Giải pháp Database (Oracle, DB2, Sybase IQ, SQL Server,…), Data Warehouse, Data Lake, Data Virtualization, Data Guard, Data Replication, Data Protection, Data Integration, Database migration, giải pháp backup và khôi phục dữ liệu ….

Dự án tiêu biểu cho các giải pháp về dữ liệu:

 • Phân tích dữ liệu viễn thông (Cục Viễn thông)
 • Điều hành mạng lưới (Mobifone)

Liên hệ với Trung tâm Phần mềm qua địa chỉ: http://www.csoft.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *