Giải pháp

Truyền thông hợp nhất

 Trong ngôn ngữ của ngành công nghệ viễn thông nói riêng và công nghệ thông tin nói chung, truyền thông hợp nhất (Unified Communications hay UC) là thuật ngữ để chỉ đến môi trường hợp nhất dùng cho kết nối và phối hợp tương tác. Sự hợp nhất có thể được nhìn nhận từ hai khía cạnh, hoặc liên quan đến sự hợp nhất của các công nghệ truyền thông trên một nền tảng chung, hoặc là sự hợp nhất của nhiều tính năng, giải pháp phục vụ liên hệ tương tác giữa các cá nhân, giữa các bộ phận trong cùng một doanh nghiệp, tổ chức.

 

Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) cung cấp giải pháp truyền thông hợp nhất hoàn chỉnh của một số hãng nổi tiếng (Cisco, Polycom …) có khả năng hợp nhất thoại, dữ liệu, và các ứng dụng di động trên các mạng di động và cố định, mạng IP vì vậy người dùng có thể dễ dàng liên lạc trong bất kỳ không gian làm việc nào và trên bất kỳ phương tiện nào hoặc bất kỳ hệ điều hành nào. Bên cạnh đó, việc xây dựng một nền tảng thống nhất giúp cho người dùng thay vì sử dụng mỗi phương tiện liên lạc với một thiết bị, một phương tiện riêng biệt có thể thao tác trên cùng một màn hình duy nhất, với một phương tiện duy nhất cho các chức năng: điện thoại, hội nghị truyền hình, email, fax, thư thoại…

Các giải pháp CTIN cung cấp:

  • Giải pháp Telepresence (đã triển khai VTN, Văn phòng chính phủ)
  • Giải pháp hội nghị truyền hình (Học viện bưu chính viễn thông, Viễn thông Bình Định)
  • Giải pháp VoIP
  • Giải pháp Meeting Place
  • Giải pháp trung tâm chăm sóc khách hàng (IP Contact Center)
  • Giải pháp hệ thống web, chat, email

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *