CTIN News

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM LẦN THỨ XI

Trong không khí thi đua của tuổi trẻ cả nước chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu đoàn TNCS HCM Công ty CP Viễn thông Tin học Bưu điện đã được long trọng tổ chức vào ngày 06/05.
Đại hội lần này có nhiệm vụ quan trọng là xác định phương hướng hoạt động và bầu ra Ban Chấp hành để gánh vác trọng trách cho nhiệm kỳ 5 năm tới 2022 – 2027.
Đại hội Đoàn TNCS HCM khóa XI nhiệm kỳ 2022 – 2027 – Công ty CP Viễn thông – Tin học thành công tốt đẹp bởi đã lựa chọn được đội ngũ BCH Đoàn là những cá nhân trẻ, nổi bật trong hoạt động chuyên môn và có kinh nghiệm trong các hoạt động Đoàn. Cũng với sự cam kết ủng hộ của Đảng ủy, của Ban lãnh đạo Công ty, BCH Đoàn nhiệm kỳ mới sẽ xác định được mục tiêu hoạt động thiết thực hơn và sẽ là trung tâm tập trung và phát huy sức mạnh của tuổi trẻ CTIN đóng góp vào thành công chung. Đưa Đoàn TNCS HCM CTIN trở thành một tổ chức đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của Công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *