CTIN News

HỘI NGHỊ BCH CÔNG ĐOÀN CTIN MỞ RỘNG NĂM 2022

Chiều ngày 12/05, Hội nghị Ban Chấp Hành Công Đoàn CTIN mở rộng năm 2022 đã được tổ chức tại PH2, trụ sở chính Công ty.
Ông Nguyễn Xuân Hùng – Chủ tịch Công đoàn đã trao bằng khen của Công đoàn Thông tin & Truyền thông và giấy khen của Công đoàn VNPT đến các tập thể và cá nhân. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty kiện toàn tổ chức, thành lập các Công đoàn Đơn vị mới theo mô hình tổ chức mới của Công ty. Trong hội nghị, ông cũng đánh giá các hoạt động Công đoàn của Công ty đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị còn có sự tham gia của Bà Bùi Hải Anh – Phó Trưởng phòng Tổ chức nhân sự và Ông Nguyễn Mạnh Thế – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.
Theo định hướng đã được BLĐ Công ty chia sẻ, thời gian tới Công đoàn Công ty cùng Đoàn Thanh niên và Phòng Tổ chức nhân sự sẽ gia tăng sự phối kết hợp trong việc tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng không chỉ nhu cầu của cán bộ nhân viên mà còn đóng góp thành quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *