CTIN News

CTIN đạt chứng chỉ Customer Experience Specialization từ Cisco

Theo xu thế chuyển dịch sang sử dụng dịch vụ cloud và mô hình doanh thu kiểu thuê bao (subscription, recurring revenue) của khách hàng, các hãng công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ đang dần chú trọng hơn vào các hoạt động “Customer Success”.
(*) Customer Success: là các hoạt động tập trung vào quản lý mối quan hệ khách hàng, điều chỉnh các mục tiêu của khách hàng và Công ty nhằm tạo kết quả có lợi cho đôi bên.
Nằm trong xu thế đó, từ năm 2021, Cisco bắt đầu xây dựng chương trình “Customer Experience Specialization” (CES) – chương trình với mục tiêu nâng cao Customer Success (tổ chức nguồn lực, xây dựng quy trình, cộng cụ & triển khai hoạt động với khách hàng). Đây là yêu cầu bắt buộc từ hãng đối với các Đối tác Vàng.
Sau hơn 6 tháng chuẩn bị, CTIN đã chính thức được công nhận và cấp chứng chỉ Customer Experience Specialization vào ngày 01.04. Với vai trò phụ trách chính dự án, chị Nguyễn Minh Trang (Trung tâm R&D) chia sẻ: “CES không chỉ là chương trình mới đối với tất cả các đối tác mà còn với chính bản thân nhân sự của Cisco. Chương trình yêu cầu đa dạng về Con người, Quy trình, Công cụ vậy nên cần sự phối hợp cao giữa các phòng ban chức năng để thi các chứng chỉ đáp ứng (Trung tâm R&D, Phòng Kinh doanh và Tổ dự án HTKT), xây dựng phương pháp, quy trình về CES của Công ty và bộ công cụ đa dạng từ nhiều nền tảng.”
Sau khi đạt được chứng chỉ CES, CTIN tự tin sẽ giúp khách hàng nhận được giá trị lớn nhất từ sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của Công ty thông qua việc tăng cường thắt chặt mối quan hệ với khách hàng và đồng hành ở mọi giai đoạn trong hành trình của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *